Doručak za žene u Karlovcu - 16.03.2019.

16.03.2018.

od 10:00 do 12:00

Restoran Zrinski, Ul. Marina Držića 4

Zagreb

Doručak za žene

04.04.2020.

od 10:00 do 12:30

Novinarski Dom

 

Čakovec

Doručak za žene

28.03.2020

od 09:30 do 12:00

"Ljepota umjesto pepelo"

Vanja Bule

Restoran Kristal, Cvjetna ul. 3

 

Karlovac

Doručak za žene

21.03.2020.

od 10:00 do 12:00

Restoran Dom HV Zrinski, Ul. Marina Držića 4

"Dva uha, jedna usta"
Vanesa Čanji, komunikologinja

 

Požega

Doručak za žene

04.04.2020

Hotel Grgin dol

"Tijelo pamti i upozorava"

Jadranka Brozd, fizioterapeut

  

 

Varaždin

Doručak za žene

21.03.2020

od 9:30 do 12:00

"Stres - neprijatelj ili saveznik?" Kristina Bjelopavlović Cesar

Restoran Turist Varaždin

 

Najnovije informacije saznajte na Facebooku

 

 

Stranicu uredio:

Samuel Bosch