Udruga Doručak za žene – Hrvatska

Grigora Viteza 2

Rudolf Bićanića 30, 10 110 Zagreb

OIB:  06228937844

Udruga Doručak za žene djeluje kao neprofitna udruga. Svi koji svojim donacijama žele potpomoći rad naše udruge, mogu to učiniti uplatom donacija na naš žiro-račun u Zagrebačkoj banci:

Zagrebačka banka

broj računa: 1102235338

IBAN: HR4823600001102235338

Od srca hvala!

 

Predsjednica za Doručak za žene Hrvatska: Angelika Bosch
e-mail: dorucakzazene@gmail.com
tel.: 098/9566 067 ili 052/ 894 4362

 

Zamjenica predsjednice Doručak za žene Hrvatska: Irena Kovačević

 

Tajnica Doručka za žene: Mirjana Spanović-Koso

 

 

Kontakt osoba Čakovec: Evelin Horvat, 
e-mail:
 uli777uli@gmail.com

 

Kontakt osoba Karlovac: Vesna Brezović,  Irena Kovačević

e-mail: vesnabrezovic@yahoo.com

 

Kontak osoba Varaždin: Vanja Šestak, 095 758 1038

e-mail: dorucak.varazdin@gmail.com


Kontakt osoba za Zagreb: Marina Vukelić
e-mail: 
dorucakzazene.info@gmail.com

 

Kontakt osoba za Požegu: Željka Hamp, 095 803 9095

e-mail: zeljka.hamp@gmail.com

 

 

Zagreb

Doručak za žene

24.09.2022.

od 10:00 do 12:30

Novinarski Dom

 

Čakovec

Doručak za žene

28.03.2020

od 09:30 do 12:00

"Ljepota umjesto pepelo"

Vanja Bule

Restoran Kristal, Cvjetna ul. 3

 

Karlovac

Doručak za žene

22.10.2022.

od 10:00 do 12:00

Restoran Dom HV Zrinski, Ul. Marina Držića 4

"Odnosi, ah! Nena Dautanec

 

Požega

Doručak za žene

04.04.2020

Hotel Grgin dol

"Tijelo pamti i upozorava"

Jadranka Brozd, fizioterapeut

  

 

Varaždin

Doručak za žene

24.09.2022

od 9:30 do 12:00

Nena Dautanac, "Ah ta (ne)kommunikacija,

Restoran KTC

 

Najnovije informacije saznajte na Facebooku

 

 

Stranicu uredio:

Samuel Bosch