Doručak za žene u Varaždinu - 06.04.2019.

Naš 1. Doručak biti će 06.04.2019.

Restoran Aquacity, Varaždin.
Tema: "Neispunjene želje, ispunjen život." dr. Ksenija Magda

Zagreb

Doručak za žene

16.11.2019.

od 10:00 do 12:30

Novinarski Dom

Čakovec

Doručak za žene

13.04.2019.

od 09:30 do 12:00

Restoran Kristal, Cvjetna ul. 3

 

Karlovac

Doručak za žene

16.03.2019.

od 10:00 do 12:00

Restoran Zrinski, Ul. Marina Držića 4

 

Varaždin

Doručak za žene

06.04.2019. 

od 9:30 do 12:00

Tema: "Neispunjene želje, ispunjen život." dr. Ksenija Magda

Restoran Aquacity, Varaždin

 

Najnovije informacije saznajte na Facebooku

 

 

 

Stranicu uredio:

Samuel Bosch

https://www.samuel-bosch.com/