Doručak za žene u Varaždinu - 06.04.2019.

Naš 1. Doručak biti će 06.04.2019.

Restoran Aquacity, Varaždin.
Tema: "Neispunjene želje, ispunjen život." dr. Ksenija Magda

Zagreb

Doručak za žene

25.03.2023.

od 10:00 do 12:30

Novinarski Dom

"Prospuštam li ono najbolje?"

Svjetlana Mraz

 

Čakovec

Doručak za žene

25.03.2023.

od 09:30 do 12:00

"Od pepela do ljepote"

Vanja Bule

Restoran Kristal, Cvjetna ul. 3

 

Karlovac

Doručak za žene

25.03.2023.

od 10:00 do 12:00

Restoran Dom HV Zrinski, Ul. Marina Držića 4

"Pravi prijatelj!

Filip Grujić

 

Umag

Doručak za žene

06.05.2023.

Restoran Lido- Marina Umag

"Ah, ti odnosi! "

Nena Dautanac

  

 

Varaždin

Doručak za žene

18.03.20223.

od 9:30 do 12:00

Kristina Bijelopavlovic Cesar, "Stres-neprijatelj ili saveznik"

Restoran KTC

 

Najnovije informacije saznajte na Facebooku

 

 

Stranicu uredio:

Samuel Bosch