Doručak za žene u Varaždinu - 06.04.2019.

Naš 1. Doručak biti će 06.04.2019.

Restoran Aquacity, Varaždin.
Tema: "Neispunjene želje, ispunjen život." dr. Ksenija Magda