Galerija 2016             Galerija 2015                Galerija 2014                Galerija 2013                 Galerija 2012

Radionica o liderstvu, Božićna radionica

Doručak za žene u Zagreb, listopad 2012.

Raspodaja u Zagrebu, rujan 2012.

Doručak za žene u Rijeci, lipanj 2012.

Vikend u Crikvenici, 2012.

Doručak za žene u Zagrebu, proljeće 2012.