Galerija 2016             Galerija 2015                Galerija 2014                Galerija 2013                 Galerija 2012

Radionica o liderstvu, Božićna radionica

Doručak za žene u Zagreb, listopad 2012.

Raspodaja u Zagrebu, rujan 2012.

Doručak za žene u Rijeci, lipanj 2012.

Vikend u Crikvenici, 2012.

Doručak za žene u Zagrebu, proljeće 2012.

Zagreb

Doručak za žene

24.09.2022.

od 10:00 do 12:30

Novinarski Dom

 

Čakovec

Doručak za žene

28.03.2020

od 09:30 do 12:00

"Ljepota umjesto pepelo"

Vanja Bule

Restoran Kristal, Cvjetna ul. 3

 

Karlovac

Doručak za žene

22.10.2022.

od 10:00 do 12:00

Restoran Dom HV Zrinski, Ul. Marina Držića 4

"Odnosi, ah! Nena Dautanec

 

Požega

Doručak za žene

04.04.2020

Hotel Grgin dol

"Tijelo pamti i upozorava"

Jadranka Brozd, fizioterapeut

  

 

Varaždin

Doručak za žene

24.09.2022

od 9:30 do 12:00

Nena Dautanac, "Ah ta (ne)kommunikacija,

Restoran KTC

 

Najnovije informacije saznajte na Facebooku

 

 

Stranicu uredio:

Samuel Bosch