Galerija 2016             Galerija 2015                Galerija 2014                Galerija 2013                 Galerija 2012

Večera za Mlade 29.11.2014.

Doručak za Žene 29.11.2014.

Vikend u Crikvenici 2014

Doručak za žene & Večera za svakoga 12.04.2014.

Predavanje prof.dr.sc. Davora Pavune:

Večera za svakoga (08.02.2014.)